Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

Welkom op de site van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport, dat sinds 2012 opdrachtonderzoek voor de Vlaamse overheid verricht binnen het beleidsdomein sport.

Toonaangevende onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven bundelen hun krachten in 13 onderzoeksprojecten, die verderop op deze site in detail worden besproken. Ook kortlopend ad hoc onderzoek wordt uitgevoerd, dat aansluit bij nieuwe of acute beleidsissues. Rapporten, wetenschappelijke en meer algemene publicaties in het kader van deze onderzoeken vindt u eveneens terug op deze site.

Info over de werking van het Steunpunt, over de klankbordgroepen met experten uit het veld en over de valorisatie van de verschillende onderzoeken, vind je terug onder de titel “organisatie”. Onder de header “historiek” kan u informatie en publicaties van de twee vorige steunpunten sport terugvinden.

Het Steunpunt Sport organiseert in het kader van haar belangrijke valorisatieopdracht ook studiedagen, workshops etc.  Check dus af en toe de nieuwsrubriek op deze site, hij krijgt regelmatig een update!

De onderzoekers van het Steunpunt Sport wensen u veel leesplezier!
14 onderzoeksprojecten

 • WP 1

  Onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare jongeren via sport: rol vrijwilligerswerk

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Prof. Dr.  Kristine  De Martelaer
 • WP 2

  Studie naar factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van getalenteerde en elite jonge atleten naar elite seniors vanuit ontwikkelings- en holistisch perspectief

   Prof. Dr.  Paul  Wylleman , Prof. Dr.  Veerle  De Bosscher , Prof. Dr.  Jo  Van Hoecke
 • WP 3/4

  Prospectieve studie naar fysieke (in)activiteit, fysieke fitness en gezondheidsgerelateerde parameters bij Vlaamse volwassenen

   Prof. Dr.  Peter  Clarys , Prof. Dr.  Benedicte   Deforche , Prof. Dr.  Johan  Lefevre , Prof. Dr.  Martine  Thomis ,   Maarten  Peeters
 • WP 5

  Sport en gezondheid bij senioren in Vlaanderen

   Prof. Dr.  Christophe  Delecluse , Prof. Dr.  Filip   Boen
 • WP 6

  Verbetering van de toegang tot sport settings en sportdiensten / lichte sportvormen

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder , Prof. Dr.  Bart  Vanreusel
 • WP 7

  Kritische factoren om drop-out te voorkomen in sport en fysieke activiteit van de Vlaamse jeugd

   Prof. Dr.  Johan  Lefevre , Prof. Dr.  Jan  Seghers
 • WP 8/11

  De rol van de volwassen status in het talent identificatieproces in sport

   Prof. Dr.  Martine  Thomis , Prof. Dr.  Matthieu  Lenoir , Prof. Dr.  Renaat  Philippaerts
 • WP 9

  Sportletselpreventie via leerkrachten lichamelijke opvoeding: haalbaarheid, effectiviteit en overdraagbaarheid

   Prof. Dr.  Dirk  De Clercq , Prof. Dr.  Leen  Haerens
 • WP 10

  Naschoolse sport als middel tot blijvende sportparticipatie

   Prof. Dr.  Leen  Haerens , Prof. Dr.  Greet   Cardon , Prof. Dr.  Ilse  De Bourdeaudhuij
 • WP 12

  Effectiviteit van duurzame inter-organisationele samenwerkingen: case buurtsport

   Prof. Dr.  Greet   Cardon , Prof. Dr.  Ilse  De Bourdeaudhuij , Prof. Dr.  Annick  Willem
 • WP 13

  Participatiesurvey i.s.m. andere steunpunten (cultuur, jeugd en media)

   
 • Ad hoc OZ 1

  Onderzoek naar de effectiviteit van sportpromotionele events

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Prof. Dr.  Annick  Willem
 • Ad hoc OZ 2

  Onderzoek naar het gebruik van Finse pistes in Vlaanderen: een casestudie

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder
 • AD HOC OZ 3

  Tewerkstelling in de sport - traject laaggeschoolden

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Drs.  Zeno  Nols
 • AD HOC OZ 4

  Internationale benchmarkstudie sportfederaties

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder , Prof. Dr.  Annick  Willem

Nieuws

 • Geslaagd Symposium Steunpunt Sport

  Alle factsheets en eindrapporten zijn online beschikbaar (zie link publicaties & valorisatie)

 • Presentaties Symposium Steunpunt Sport

  Hier kan u de presentaties van het Afsluitend Symposium Steunpunt Sport downloaden.

 • Sport in Vlaanderen onderzocht: Resultaten & aanbevelingen voor beleid en praktijk

  Schrijf je in voor het afsluitend Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 2 februari 2016 op Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel via info@steunpuntsport.be

 • Studiedag participatiesurvey

  Op 4 december werden de eerste resultaten van het participatiesurvey 2014 voorgesteld op een studiedag.

 • Eindrapport benchmarkstudie sportfederaties

  Voorstelling eindrapport Ad Hoc onderzoek sportfederaties door Jeroen Scheerder (KUL) en Annick Willem (UGent).

 • Eindrapport 'Tewerkstelling in de sport'

  Het eindrapport 'Sport en tewerkstelling: traject kortgeschoolden' is online beschikbaar.

 • Presentaties 2de Symposium Steunpunt Sport

  Alle presentaties van het 2de Symposium Sport zijn hier beschikbaar.

 • Inschrijven Symposium niet meer mogelijk

  De inschrijvingsperiode voor het 2de Symposium Steunpunt Sport wordt vroegtijdig afgesloten. Het aantal inschrijvingen heeft de capaciteit van de zaal bereikt, waardoor er geen nieuwe geinteresseerden ontvangen kunnen worden.

 • 2de Symposium Steunpunt Sport

  2de Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 16 december (Auditorium Maria Baers, Kabinet Muyters, Martelaarsplein 7, Brussel).

 • Vierde Ad Hoc onderzoek sportfederaties

  Start benchmarkstudie sportfederaties 

 • Zetten sportevenementen en Finse pistes aan tot meer sporten?

  Centraal op het programma stonden de resultaten van twee kortlopende onderzoeksopdrachten die recent werden afgerond; het onderzoek naar de Finse pistes en het onderzoek naar de impact van sportpromotionele events.

 • Lancering 3° Ad hoc onderzoek

  3° Ad hoc onderzoek over tewerkstelling voor laaggeschoolden via sport start in maart 2014

 • Symposium Steunpunt Sport - 25 maart 2014

  Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport organiseert op dinsdag 25 maart 2014 een symposium in U-Residence op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel rond het centrale thema ‘beleid en onderzoek in sport’.

 • Interne Studiedag gaf inspiratie over transfer van jeugd- en armoedeonderzoek naar sport

  Dinsdag 3 september 2013, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Lokaal D3.04

 • Ad hoc onderzoeken rond sportpromotionele events en Finse pistes recent opgestart

  De stuurgroep van het Steunpunt Sport en Vlaams minister van sport Muyters keurden recent de opstart goed van 2 ad hoc onderzoeksprojecten.

 • Geslaagde Kick Off van het Steunpunt Sport

  13 nieuwe onderzoeksprojecten werden voorgesteld op de Kick Off van het Steunpunt Sport

 • Kick Off woensdag 10 oktober 2012

  Kick-off Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en lancering website

Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang in 2013 regelmatig updates en nieuws als eerste in je mailbox.