Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

Presentaties Symposium Steunpunt Sport

Reflectie Participatiesurvey [Marc Theeboom, presentatie]

Sessie topsport

Bridging the gap: de transitie van junior naar senior topsporter [Nathalie Rosier & Kristel Taelman, presentatie]

De rol van de maturiteitsstatus in het talentidentificatie- en ontwikkelingsproces [Mathieu Lenoir & Owen Malone, presentatie]

Sessie fysieke activiteit deel 1

Kunnen ook oudere ouderen door het leven blijven fietsen? [Filip Boen & Ingrid Peeters, presentatie]

Leeftijdsgerelateerde veranderingen en stabiliteit van gezondheidsgerelateerd gedrag en fysieke fitheid bij Vlaamse volwassenen [Sara Knaeps & Ragnar Van Acker, presentatie]

Sessie sport voor allen deel 1

Schoolsport als springplank naar een actieve levensstijl [An De Meester & Herman Van Driessche, presentatie]

'Sport light’: uitdagingen en kansen voor de sport in Vlaanderen [Julie Borgers, Jeroen Scheerder & Hilde Van Cauwenberghe, presentatie]

Sessie Participatiesurvey

Sociale uitsluiting van kansengroepen in sport [Marc Theeboom, presentatie]

Motieven van de Vlaming om al dan niet fysiek actief te zijn [An De Meester, presentatie]

Sportdeelname in Vlaanderen. De organisatorische context van sportbeoefening [Jeroen Scheerder, presentatie]

Sessie fysieke activiteit deel 2

Fysieke activiteit bij Vlaamse jongeren: analyse van een complex en multidimensioneel gedrag [Stijn De Baere & Eric Swinnen, presentatie]

Preventie van sport- en werkgerelateerde musculoskeletale blessures bij leerkrachten lichamelijke opvoeding [Sien Vercruysse & Willy De Bouw, presentatie]

Sessie sport voor allen deel 2

Vrijwilligerswerk in sport: voorwaarden en kansen voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties [Evi Buelens & David Nassen, presentatie]

De meerwaarde van intersectoraal samenwerken: lessen vanuit de case Buurtsport [Mathieu Marlier & Marleen Roesbeke, presentatie]

 

 

Nieuws

 • Geslaagd Symposium Steunpunt Sport

  Alle factsheets en eindrapporten zijn online beschikbaar (zie link publicaties & valorisatie)

 • Presentaties Symposium Steunpunt Sport

  Hier kan u de presentaties van het Afsluitend Symposium Steunpunt Sport downloaden.

 • Sport in Vlaanderen onderzocht: Resultaten & aanbevelingen voor beleid en praktijk

  Schrijf je in voor het afsluitend Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 2 februari 2016 op Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel via info@steunpuntsport.be

 • Studiedag participatiesurvey

  Op 4 december werden de eerste resultaten van het participatiesurvey 2014 voorgesteld op een studiedag.

 • Eindrapport benchmarkstudie sportfederaties

  Voorstelling eindrapport Ad Hoc onderzoek sportfederaties door Jeroen Scheerder (KUL) en Annick Willem (UGent).

 • Eindrapport 'Tewerkstelling in de sport'

  Het eindrapport 'Sport en tewerkstelling: traject kortgeschoolden' is online beschikbaar.

 • Presentaties 2de Symposium Steunpunt Sport

  Alle presentaties van het 2de Symposium Sport zijn hier beschikbaar.

 • Inschrijven Symposium niet meer mogelijk

  De inschrijvingsperiode voor het 2de Symposium Steunpunt Sport wordt vroegtijdig afgesloten. Het aantal inschrijvingen heeft de capaciteit van de zaal bereikt, waardoor er geen nieuwe geinteresseerden ontvangen kunnen worden.

 • 2de Symposium Steunpunt Sport

  2de Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 16 december (Auditorium Maria Baers, Kabinet Muyters, Martelaarsplein 7, Brussel).

 • Vierde Ad Hoc onderzoek sportfederaties

  Start benchmarkstudie sportfederaties 

 • Zetten sportevenementen en Finse pistes aan tot meer sporten?

  Centraal op het programma stonden de resultaten van twee kortlopende onderzoeksopdrachten die recent werden afgerond; het onderzoek naar de Finse pistes en het onderzoek naar de impact van sportpromotionele events.

 • Lancering 3° Ad hoc onderzoek

  3° Ad hoc onderzoek over tewerkstelling voor laaggeschoolden via sport start in maart 2014

 • Symposium Steunpunt Sport - 25 maart 2014

  Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport organiseert op dinsdag 25 maart 2014 een symposium in U-Residence op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel rond het centrale thema ‘beleid en onderzoek in sport’.

 • Interne Studiedag gaf inspiratie over transfer van jeugd- en armoedeonderzoek naar sport

  Dinsdag 3 september 2013, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Lokaal D3.04

 • Ad hoc onderzoeken rond sportpromotionele events en Finse pistes recent opgestart

  De stuurgroep van het Steunpunt Sport en Vlaams minister van sport Muyters keurden recent de opstart goed van 2 ad hoc onderzoeksprojecten.

 • Geslaagde Kick Off van het Steunpunt Sport

  13 nieuwe onderzoeksprojecten werden voorgesteld op de Kick Off van het Steunpunt Sport

 • Kick Off woensdag 10 oktober 2012

  Kick-off Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en lancering website