Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

13 onderzoeksprojecten

In totaal zullen 13 onderzoekstrajecten of werkpakketten (WP’s) worden opgestart binnen dit Steunpunt Sport. U kan een beschrijving van de onderzoeksdoelstellingen, de methodiek en het onderzoeksteam van elk werkpakket terugvinden op de volgende bladzijden. Een aantal werkpakketten worden door verschillende universiteiten samen ingevuld (WP 3 en 4, WP 8 en 11). De voortgang van de onderzoeksactiviteiten van elk werkpakket wordt in eerste instantie bewaakt door de promotor(en) van dit werkpakket. Zij staan in voor de concrete organisatie, permanente kwaliteitsbewaking en bijsturing.

Het laatste werkpakket, de participatiesurvey, is een beleidsdomeinoverschrijdend initiatief waar de Steunpunten Sport, Cultuur, Jeugd en Media aan deelnemen. De resultaten van de generieke vragenlijst omtrent de participatie aan deze verschillende vrijetijdsbestedingen, zullen voor wat het luik sport betreft, geanalyseerd worden door het Steunpunt Sport en de 3 universiteiten die er deel van uitmaken.

De verschillende onderzoeken kaderen alle binnen 1 of meerdere van de 6 onderzoekslijnen die door de Vlaamse overheid werden uitgetekend, namelijk:

 1. Monitoring en longitudinale opvolging van participatie, fitheid en gezondheidsparameters
 2. Optimalisatie van de effectiviteit en efficientie van de organisatievormen van en toeleiding naar het sportaanbod in Vlaanderen
 3. Jeugdsport    
 4. Sport en gezondheid
 5. Sportinfrastructuur
 6. Talent en elite sport

Ook werden binnen het totale Steunpuntbudget middelen vrijgehouden voor het uitvoeren van ad hoc onderzoeksopdrachten van korte en middellange duur. Dit moet toelaten om kort op de bal in te spelen op accute beleidsvragen rond sport of om de nodige wetenschappelijke informatie te verzamelen en te analyseren rond een thema dat nog niet voorzien was binnen de werkpakketten. 

 

 • WP 1

  Onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare jongeren via sport: rol vrijwilligerswerk

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Prof. Dr.  Kristine  De Martelaer
 • WP 2

  Studie naar factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van getalenteerde en elite jonge atleten naar elite seniors vanuit ontwikkelings- en holistisch perspectief

   Prof. Dr.  Paul  Wylleman , Prof. Dr.  Veerle  De Bosscher , Prof. Dr.  Jo  Van Hoecke
 • WP 3/4

  Prospectieve studie naar fysieke (in)activiteit, fysieke fitness en gezondheidsgerelateerde parameters bij Vlaamse volwassenen

   Prof. Dr.  Peter  Clarys , Prof. Dr.  Benedicte   Deforche , Prof. Dr.  Johan  Lefevre , Prof. Dr.  Martine  Thomis ,   Maarten  Peeters
 • WP 5

  Sport en gezondheid bij senioren in Vlaanderen

   Prof. Dr.  Christophe  Delecluse , Prof. Dr.  Filip   Boen
 • WP 6

  Verbetering van de toegang tot sport settings en sportdiensten / lichte sportvormen

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder , Prof. Dr.  Bart  Vanreusel
 • WP 7

  Kritische factoren om drop-out te voorkomen in sport en fysieke activiteit van de Vlaamse jeugd

   Prof. Dr.  Johan  Lefevre , Prof. Dr.  Jan  Seghers
 • WP 8/11

  De rol van de volwassen status in het talent identificatieproces in sport

   Prof. Dr.  Martine  Thomis , Prof. Dr.  Matthieu  Lenoir , Prof. Dr.  Renaat  Philippaerts
 • WP 9

  Sportletselpreventie via leerkrachten lichamelijke opvoeding: haalbaarheid, effectiviteit en overdraagbaarheid

   Prof. Dr.  Dirk  De Clercq , Prof. Dr.  Leen  Haerens
 • WP 10

  Naschoolse sport als middel tot blijvende sportparticipatie

   Prof. Dr.  Leen  Haerens , Prof. Dr.  Greet   Cardon , Prof. Dr.  Ilse  De Bourdeaudhuij
 • WP 12

  Effectiviteit van duurzame inter-organisationele samenwerkingen: case buurtsport

   Prof. Dr.  Greet   Cardon , Prof. Dr.  Ilse  De Bourdeaudhuij , Prof. Dr.  Annick  Willem
 • WP 13

  Participatiesurvey i.s.m. andere steunpunten (cultuur, jeugd en media)

   
 • Ad hoc OZ 1

  Onderzoek naar de effectiviteit van sportpromotionele events

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Prof. Dr.  Annick  Willem
 • Ad hoc OZ 2

  Onderzoek naar het gebruik van Finse pistes in Vlaanderen: een casestudie

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder
 • AD HOC OZ 3

  Tewerkstelling in de sport - traject laaggeschoolden

   Prof. Dr.  Marc  Theeboom , Drs.  Zeno  Nols
 • AD HOC OZ 4

  Internationale benchmarkstudie sportfederaties

   Prof. Dr.  Jeroen  Scheerder , Prof. Dr.  Annick  Willem